בדיקה כללית

בבדיקה ראשונית של בע"ח- בודקים דופק, נשימה, חום ובלוטות לימפה.

בנוסף, חשוב לקבל מידע מדויק אודות ההיסטוריה הרפואית של בע"ח.

המדדים בשילוב המידע, מקנים לוטרינר תמונה על מצבו של בע"ח,

וכך הוא יכול להמליץ על בדיקות נוספות או טיפול מתאים.