בוא איתי אל הגליל

רק עוד רגע נגיע למסלול שלנו

נחל כזיב

קודם בידקו:

על-פי השיר, כמה דברים צריך

לקחת לטיול בגליל?