אנדרטת י"ד לי"ד

בסמוך לאכזיב, ליד הגשר הנטוי על נחל כזיב, נמצאת אנדרטת הי"ד, וקבר אחים לארבעה עשר לוחמי הפלמ"ח שנפלו במקום "ליל הגשרים"

בחודש יוני 1946.

ליל הגשרים

הפעולה העיקרית הייתה מבצע "מרכולת",

פיצוץ והשמדה של 11 גשרים ברחבי הארץ בעת ובעונה אחת,

פעולה שנודעה לאחר מכן בשם "ליל הגשרים".

הפעולה הוטלה על הפלמ"ח, שהיה הכוח הצבאי המיומן ביותר.

המבצע היה מורכב ביותר שכן הגשרים היו מפוזרים בכל הארץ וכמה מהם רחוקים מאוד מישובים יהודיים.

ב- 17 ליוני 1947 יצאו הכוחות ליעדיהם.

הפעולה הייתה מוצלחת ביותר ו- 10 גשרים פוצצו, רובם נהרסו כליל.

לעומת זאת, פיצוץ הגשרים באכזיב (גשר כביש וגשר מסילת ברזל), נתקל בקשיים רבים והסתיים באסון גדול.

הנוטרים (השומרים) הערבים ששמרו על הגשר זיהו את כוח הפלמ"ח ופתחו לעברו באש.

הפיצוץ האדיר הרס את הגשר, אך גם הרג במקום 13 מלוחמי הכוח, ביניהם המפקד נחמיה שיין.

קודם לכן, נהרג לוחם הפלמ"ח יחיעם וייץ, שנפצע פצעי מוות בהסתערות.

 

לזכרם הוקמה אנדרטת י"ד לי"ד.

חידה בציורים:

דופק.jpg